Miért?

Mert a tudományt a kérdések viszik előre

Miért színes a tűzijáték?

2010.08.13 12:17:13, j_attila

Egyszerű válasz:
Mert a különböző anyagok égésük során különböző színnel festik meg a lángot.
Részletes válasz:
Az atomok elektronjai különböző energiatartalmú pályákon vannak. Hő vagy fény hatására az elektronok egy magasabb energiatartalmú pályára kerülnek, vagyis gerjesztődnek. Az elektronok azonban a lehető legkisebb energiatartalmú pályákra törekszenek, ezért a két szint közötti energiakülönbséget kisugározzák. Ez lehet foton is, amely ha a fény látható hullámhosszán van, akkor valamilyen színként érzékeljük.
A tűzijátékoknál meggyújtják a robbanóanyagot, ez biztosítja az égéshez és a gerjesztéshez szükséges hőt (kb. 800-1000 °C). Az égen a fémsók elégnek, összetevőikre bomlanak [pl.: NaCl -> Na + Cl], a fématomok gerjesztődnek [a vegyértékelektronpárok termikus ütközése során, pl.: Na -> Na*] végül a gerjesztés során kapott energia kisugárzódik fényként [fotoemissszió, pl.: Na* -> Na + hv] és megjelennek a színek.

A következő lista a leggyakoribb színeket kialakító fémeket sorolja fel.


  • kárminvörös - lítium [Li]
  • bíborvörös - stroncium [Sr]
  • sötétvörös - rubidium [Rb]
  • téglavörös - kalcium [Ca]
  • fakóibolya - kálium [K]
  • kék - cézium [Cs], arzén [As], ólom [Pb], antimon [Sb], szelén [Se]
  • sárga - nátrium [Na]
  • sárgászöld - bárium [Ba]
  • zöld - réz [Cu], foszfor [P], tallium [Tl], tellúr [Te], molibdén [Mo]
  • vakító fehér - magnézium [Mg]

Megjegyzés:
A lángfestést [lángfotometria] használják a vegyészek különböző anyagok kimutatására [minőségi analízis] is, vagy akár mennyiségének meghatározására [mennyiségi analízis] is.
A lámpák fényének a sokféleségéért is a különböző anyagok eltérő fénykibocsátása a felelős.

Felhasznált irodalom:
http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Kidb/0/25755/index.htm
http://tpasinszki.web.elte.hu/letoltheto/szervetlenlab/4labor.pdf
http://www.kislexikon.hu/langfestes.html
http://www.sci.u-szeged.hu/physchem/altkem/kbn004/5.8.pdf
http://www.inc.bme.hu/hu/misc/szasz_util/index_elemei/Elemek/altalanos.htm
Kecskés Andrásné, Rozgonyi Jánosné, Kiss Zsuzsanna: Kémia 8. Általános iskola (2001) Nemzeti Tankönyvkiadó 100. oldal

2010.08.13 12:21:24, j_attila

Ezt a kérdést augusztus 20-ára szántam, de arra gondoltam, hogy biztos van/lesz valaki, aki előbb szeretné megosztani.

2010.08.21 19:11:11, j_attila
Kiegészítés

Kiegészítettem a jelenség laboratóriumi felhasználását a megjegyzésben.

A hozzászóláshoz lépj be, ha rendelkezel felhasználói névvel.